Vokālā grupa Anima Sollair viens no vadošajiem Latvijas vokālajiem ansambļiem – trīskārtējs Vispārējo Latviešu Dziesmu un Deju svētku Lielās balvas ieguvējs, Pasaules Koru Olimpiādes čempions vokālo ansambļu kategorijā, 16-kārtējs dažādu starptautisku un nacionālu konkursu laureāts. Ansamblis 1998.gadā dibināts Jumpravā, bet kopš 2007.gada ir Ogres novada Kultūras centra paspārnē. Sadarbojoties ar mūsdienu latviešu komponistiem, ir iestudētas vairākas koncetprogrammas – gan garīgā mūzika, gan latviešu oriģinālmūzika, gan tautasdziesmu apdares. Ierakstīti arī 5 kompaktdiski, galvenokārt ar Riharda Dubras mūziku, kā arī ar citu mūsdienu latviešu komponistu dziesmām, kas rakstītas īpaši Anima Sollabalsīm.

Vokālajai grupai ANIMA SOLLA – 20

 SA-LIDOJUMS

Ogres novada Kultūras centra vokālajai grupai ANIMA SOLLA -20

19. oktobrī pl.19.00

Ogres Kultūras centra Mazajā zālē

 

DZIED’, MĀSIŅA, TU PRET MANI!

Šo gadu laikā ansamblī dziedājušas un savu meistarību kaldinājušas 38 dziedātājas. Ansambļa 20. sezona ir pietiekami nopietns iemesls visām satikties kopīgā koncertā. Tādēl arī koncertam tāds nosaukums – SA (kas apgrieztā veidā ir Anima Sollaabreviatūra) un Lidojums, ko var tulkot divējādi – Anima Solla’s lidojums (mūzikā) vai vienkārši – Salidojums, līdzīgi kā vairākas nozīmes ir arī grupas nosaukumam – Anima (dvēsele) Solla (divas notis “sol” un “la”), ko var interpretēt kā dvēsele mūzikā vai mūzikas dvēsele, vai mūzika dvēselei, jo notis – tā ir mūzikas valoda.

Salidojuma koncertā piedalīsies 17 dažādu laiku Anima Solla’s dziedātājas, kas muzicēs 6 dažādos sastāvos. Koncerta virsuzdevums – veltījums Latvijas 100-gadei, tādēļ koncertam dots otrs nosaukums – “Dzied’, māsiņa, tu pret mani!” un repertuārā izvēlētas skaistākās latviešu tautasdziesmas – gan ansamblim veltītās Uģa Prauliņa, Andra Dzenīša, Jura Vaivoda, Sniedzes Prauliņas un Lauras Jēkabsones latviešu tautasdziesmu apdares, gan arī dažādu citu mūsdienu autoru apdares, sākot ar Andra Sējana, beidzot ar Valda Zeltkalna apdarēm.

Koncertā piedalīsies arī seni ansambļa draugi – vīru vokālais ansamblis no Čehijas Gentlemen Singers, kuri sveicienam atveduši čehu komponistu mūziku un tautasdziesmu apdares.

Šis ir pirmais koncerts vokālās grupas Anima Solla jubilejas koncertu ciklā un vienīgais – Ogrē. Dažādu jaundarbu pirmatskaņojumi notiks Rīgā. Pirms koncerta Ogrē interesentiem būs iespēja iepazīties ar ansambļa vēstures un radošās darbības liecībām nelielā izstādē kultūras centra Mazās zāles foajē.