Kontakti

Ogres novada pašvaldības iestāde “Ogres novada Kultūras centrs”

Brīvības iela 15, Ogre, LV-5001

E-pasts: kulturascentrs@okc.lv, tālr. 28312731

Diennakts Klientu apkalpošanas centrs: 28312731

Informācija par gadatirgiem - gadatirgi@okc.lv; 26543512

Reģ. Nr.: LV 90001669956
Kods: HABALV22
Konts: LV31HABA0551015287532

logo pilnkrasu

logo melns

 
Elīna Aupe
Ogres novada Kultūras centra vadītāja
Ināra Caunīte
Vadītājas vietniece
Baiba Brutāne-Ozoliņa
Ogres novada Kultūras centra filiāles OGRESGALA TAUTAS NAMS vadītāja
Daiga Sosnare
Ogres novada Kultūras centra filiāles CIEMUPES TAUTAS NAMS vadītāja
Sandra Grūbe
Biroja administratore
Iļja Ivanovs
Saimniecības nodaļas vadītājs
Elīna Klāsone
Kultūras metodiķe darbam novadā
Kristīne Krastiņa
Vecākā iepirkumu speciāliste
Jolanta Pužule
Finanšu ekonomiste
Līga Martukāne
Galvenā grāmatvede
Dagnija Gūtmane
Kultūras metodiķe amatiermākslā
Anete Andersone
Sociālo mediju speciāliste
Sabīne Ozoliņa-Voita
Reklāmas speciāliste