Taurupes Tautas nams ar profesionālās un amatiermākslas pasākumu daudzveidību nodrošina iedzīvotāju kultūras un atpūtas vajadzību apmierināšanu.

 

Vidējās paaudzes deju kolektīvs DEGSME, vadītāja Daiga Rosicka

Jauktais vokālais ansamblis TAURUPĪTE, vadītāja Ligita Millere

Amatierteātris MASKA, vadītāja Vanda Prancāne

Kontaktinformācija

Tālrunis
65055267
Adrese
Bērzu iela 9
Taurupes, Taurupes pagasts, Ogres novads
LV-5064
Iestādes vadītājs
Nellija Balode