Lauberes kultūras nams atrodas 40km no Ogres novada centra.

Lauberes kultūras nama darbojas šādi kolektīvi:

Bērnu vokālais ansamblis,  vadītāja Jolanta Mateusa Kalniņa

BDK “Bitītes” pirmskolas grupa, 1.-6. kl., 6.-9. kl., vadītāja Inese Putroma

JDK “Spiets”, vadītāja Ingrīda Eglīte, koncertmeistare Aija Jansone

VPDK “Lustīgais,” vadītājs Ervīns Kaužens, asistente Agrita Kaužena, koncertmeistare Aija Jansone

Amatierteātris “Zīles”, vadītāja Vineta Kazeka

Audēju kopa “Noskaņa”, vadītāja Valda Plūģe

Mākslas studija vadītāja, Vineta Kazeka

Līnijdejas vadītāja, Jūlija Mihņenoka

Veselības veicināšanas nodarbības (aerobika), vadītāja Ilze Ieviņa

 

Piedāvājam kultūras nama telpas (nomas līgums) kursu, semināru, privātu izklaides pasākumu organizēšanai.

Kontaktinformācija

Tālrunis
27840990
Adrese
Ozolu iela 3
Lauberes pagasts
Ogres novads
LV-5044
Iestādes vadītājs
Ingrīda Eglīte