Ogres novada pašvaldības iestāde “Ogres novada Kultūras centrs” saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 445 “Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā” (turpmāk – noteikumi Nr. 445) apņemas savu tīmekļvietni veidot piekļūstamu.

Šis piekļūstamības paziņojums attiecas uz: www.okultura.lv- www.okultura.lv 

Tīmekļvietnei veikts Vienkāršotais izvērtējums.
Izmantotā metode – VARAM sagatavotās “Vadlīnijas iestāžu tīmekļvietnēm noteikto piekļūstamības prasību ievērošanas ietekmes izvērtēšanai un nesamērīgā sloga pamatošanai”.

Cik piekļūstama ir šī tīmekļvietne?

www.okultura.lv tīmekļvietne daļēji atbilst MK noteikumiem Nr. 445 turpmāk minēto iemeslu dēļ.

Neatbilstība prasībām, kas minētas noteikumos Nr. 445

  • Nav iespējams piekļūt visām izvēlnēm (laikam, datumam, notikumu veidam utt.) ar taustiņu “Tab” vai bulttaustiņiem;
  • Virsraksti nav sakārtoti secībā no vissvarīgākā līdz vismazāk svarīgajam vai iztrūkst kāds no virsrakstiem;
  • Tīmekļvietnei nav iespējams mainīt krāsu kontrastus.

Šī tīmekļvietne pēdējo reizi tika izvērtēta 24.05.2023.
Izvērtēšanu veica Ogres novada Kultūras centra reklāmas speciāliste Sabīne Ozoliņa.

Izvērtējumu apliecinošs dokuments:

Piekļūstamības alternatīvas

Lai saņemtu saturu, kas šobrīd nav piekļūstams, citā formātā, piedāvājam turpmāk minētās alternatīvas. Visam tīmekļvietnes saturam var piekļūt izmantojot datorpeli, tīmekļvietne ir responsīva un tā pielāgojas arī planšetdatoriem un citām mobilajām ierīcēm un viss saturs pielāgojas attiecīgajām ierīcēm.

Atsauksmēm un saziņai

Mēs nepārtraukti cenšamies uzlabot šīs tīmekļvietnes piekļūstamību.

Ja Jūs konstatējat kādas problēmas vai nepilnības, kas nav minētas šajā paziņojumā vai vēlaties saņemt nepiekļūstamo saturu citā formātā, sazinieties ar mums:

E-pastā: marketings@okc.lv 
Zvaniet: 65024680 
Mēs izskatīsim Jūsu pieprasījumu un sniegsim atbildi 10 darba dienu laikā.

Sūdzību iesniegšana

Pārraugošajā iestādē atbildīgais ir Sabīne Ozoliņa, reklāmas speciāliste, marketings@okc.lv.

Ja neesam atbilstoši reaģējuši uz Jūsu iesniegumu vai sūdzību par tīmekļvietnes satura piekļūstamību, Jums ir iespēja iesniegt sūdzību Latvijas Republikas Tiesībsargam:

Tiesībsarga birojs: Baznīcas iela 25 Rīgā, LV-1010
Tālrunis: +37167686768
E-pasts: tiesibsargs@tiesibsargs.lv

Ziņas par paziņojuma sagatavošanu

Šis paziņojums pirmo reizi tika sagatavots 24.05.2023.
Šo paziņojumu apstiprināja Elīna Aupe, Ogres novada Kultūras centra vadītāja.