Madlienas kultūras nams savas durvis , kā viens no pirmajiem lauku kultūras namiem Latvijā  vēra 1965. gada pavasarī. 2015. gadā kultūras namam apritēja 50 gadi.

Madlienas kultūras nams ir vietējās pašpārvaldes kultūras iestāde, kuras piedāvātais kultūrprocess ir pieejams ikvienam interesentam. Kultūras nams veic kultūras mantojuma apzināšanu, papildināšanu un saglabāšanu, kā arī sekmē radošo un saimniecisko iniciatīvu, profesionālismu un māksliniecisko kvalitāti, un apmierina sabiedrības kultūras vajadzības.

Kultūras namā darbojas 8 amatiermākslas kolektīvi.

Bērnu deju kolektīvs “Lienīte” – vadītāja Dana Krēsliņa

Jauniešu deju kolektīvs “Daina” – vadītāja Agrita Kaužena

Vidējās paaudzes deju kolektīvs “Made” – vadītāja Vineta Tumane

Līnijdeju kolektīvs – vadītāja Elita Kaužena

Jauktais koris “Madliena” – diriģente Liene Seržante, kormeistare Baiba Rulle

Senioru jauktais vokālais ansamblis “Tik un Tā” – vadītāja Pārsla Jēkabsone

Pūtēju orķestris “Madliena” – diriģents Viesturs Lazdiņš, koncertmeistars Alvars Šteinbergs

Amatierteātris “Madliena” – režisors Gundars Cauka

Kontaktinformācija

Phone
65039166, 22425553
Adrese
Kultūras nams, Madliena
Madlienas pagasts
Ogres novads
LV-5045
Iestādes vadītājs
Elīna Ratmeistere