Ogres novada kultūras centrs

Par mums

Ogres novada Kultūras centrs atrodas pašā Ogres sirdī. Teju 14 tūkstoš kvadrātmetru lielo ēku par savām mājām sauc 18 Ogres amatiermākslas kolektīvs – tie ir kori, deju kolektīvi, folkloras kopa, danču klubs un tautas lietišķās mākslas studija - šo kolektīvu dalībnieki ir tie, kuri ikdienā piepilda namu ar aktīvu, radošu darbošanos. Radošajā saimē kopā ar kultūras centra darbiniekiem ir vairāk nekā 1000 kultūras jomā strādājošo.  Vidēji gadā Ogres novada Kultūras centrā notiek vairāk nekā 200 pasākumi. Ogrēniešiem un Ogres viesiem  kultūras centrā  tiek radīta iespēja satikties ar māksliniekiem, mūziķiem, aktieriem, nākt uz koncertiem, teātra izrādēm, kinofilmām, meistarklasēm un citām kultūras norisēm. Vērienīgajā, 1988. gadā celtajā Ogres novada Kultūras centra ēkā (arhitekti Oļgerts Krauklis un Biruta Burčika) pieejamas astoņas pasākumu norises vietas.
Kultūras centra komanda plāno un īsteno  kultūras notikumus ne tikai Kultūras centrā, bet arī Ogrē un novadā. Tie ir  brīvdabas koncerti Pilsētas skvērā un uz Ogres upes peldošās skatuves, gadatirgi un gadskārtu svētki. Gada lielākās norises ir valsts svētku laikā un ikgadējie pilsētas svētki un Ģimenes diena. Ogres novada Kultūras centrs ir novada kultūras namu metodiskais centrs, savukārt tiešā pašvaldības iestādes pārraudzībā  ir trīs filiāles - Ogres teātris un divi tautas nami - Ogresgala Tautas nams un Ciemupes Tautas nams. Tautas nami atrodas vien 6km no pilsētas un katrai no šīm vietām ir sava specifika un šarms. Filiāļu radītie kultūras pasākumi Ogresgalā un Ciemupē gada garumā saturiski bagātina Ogres novada Kultūras centra kultūras norišu piedāvājumu. 
.
Lielā zāle
792,4 m2 – zālē var atrasties 692 cilvēki*
Mazā zāle
246,9 m2 –zālē var atrasties 246 cilvēki*
Deju zāle
532,7 m2 –zālē var atrasties līdz 532 cilvēkiem*
Teātra telpa
Zālē var atrasties līdz 114 cilvēkiem*
Izstāžu zāle
Izstāžu zāle - 391,9 m2 – zālē var atrasties 391 cilvēki*
Foto izstāžu zāle
117,3 m2 – zālē var atrasties 117 cilvēki*
Mākslas zona
Vasaras dārzs
456,3 m2 - var atrasties 456 cilvēki
Iestādes misija, vīzija, mērķis:
Misija:
Caur kultūras un mūžizglītības prizmu stiprināt piederības sajūtu savai pilsētai un novadam.
Vīzija:
Pašvaldības iestāde „Ogres novada Kultūras centrs”– daudzfunkcionālu un kvalitatīvu kultūras pakalpojumu sniedzējs, kas dod ieguldījumu daudzveidīga un sabiedrības aktīvai līdzdalībai pieejama kultūras un mūžizglītības procesu veidošanā visā Ogres novadā.
Mērķis:
Veicināt kultūras attīstību Ogres novada administratīvajā teritorijā, īstenot pašvaldības funkcijas kultūras darba organizēšanā, tai skaitā, veidot un piedāvāt daudzveidīgus un kvalitatīvus kultūras pakalpojumus, veicināt kultūras, mūžizglītības un sabiedrisko iniciatīvu, sniegt metodisko atbalstu Ogres novada pašvaldības kultūras iestādēm un struktūrvienībām.
*Apmekētāju skaits norišu vietās norādīts neņemot vērā valstī noteiktos  pulcēšanās ierobežojums

Aicinām jūs doties virtuālā ekskursijā pa Ogres novada Kultūras centru kopā ar aktieri Jēkabu Reini, noskatoties stāstu sēriju CEĻOJUMS UZ OGRI. KULTŪRAS CENTRS