Vokālā grupa ANIMA SOLLA ar dziesmu KOD AS DZYMU MĀMEŅAI sūta muzikālus sveicienus Starptautiskajā sieviešu dienā!

Dziesmu var noklausīties: https://www.youtube.com/watch?v=biEGxcLygPo&ab_channel=Okult%C5%ABra

Un ONKC Facebook lapā: https://www.facebook.com/OgresKulturasCentrs

Paldies vokālas grupas dalībniecēm un vadītājai Mārītei Puriņai par skanīgo dziedājumu un brīnišķīgo videoklipu.

Ieraksts dziesmai KOD AS DZYMU MĀMEŅAI (Latgaliešu t.dz.) tapis 2021. gada 14.februārī Ogres Zilajos kalnos.  

Pievienojamies sveicieniem un vēlam ar smaidiem un patīkamām emocijām piepildītu šo dienu!