Ogres novada Kultūras centrs (ONKC) 21. novembrī saņēmis tautas deju ansambļa “Ogre” un vidējās paaudzes deju kolektīva “Raksti” vadītāja Edgara Tabora atlūgumu. Darba attiecības ae E. Taboru pārtrauktas no 2018. gada 22. novembra.

TDA “Ogre” vadību pārņēmis bijušais kolektīva vadītājs Mārtiņš Kaiva unVPDK “Raksti” vadība uzticēta Agritai Kauženai.