Sestdien, 20. janvārī 18.00 Ogres novada Kultūras centrā (ONKC) ar svinīgu ceremoniju tiks atzīmēta centra 30. jubileja. Pasākumā jau otro gadu pēc kārtas tiks godināti arī ONKC Gada balvas 2017 uzvarētāji desmit kategorijās un pasniegta balva par mūža ieguldījumu.

Pirms 30 gadiem sākās jauns posms Ogres kultūras dzīvē, par kuras centru kļuva jaunuzceltais kultūras nams Brīvības ielā 15. Vēl tolaik kā Ogres rajona kultūras nams tas durvis amatierkolektīviem un apmeklētājiem vēra 1988. gada 23. janvārī.

Tas bija ilgi gaidīts notikums, jo namu cēla 15 gadus, vairākas reizes to pārprojektējot. Ēkas projekta autori ir Oļgerts Krauklis un Biruta Burčika. Par godu arhitektiem 2017. gadā Ogrē, pēc ONKC direktores Antras Purviņas iniciatīvas, tika atklāta goda plāksne ar ēkas arhitektu vārdiem.

Svētku reizē jau otro gadu ONKC godinās Gada balvas ieguvējus desmit kategorijās:

PRIEKS RADĪT – noorganizēti radoši, inovatīvi pasākumi.
PŪRA LĀDE – kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana, tradīciju uzturēšana, popularizēšana.
ATBALSTS – fiziskas vai juridiskas personas materiāls vai nemateriāls pienesums kultūras veicināšanai Ogres novadā.
RADOŠĀ DZIRKSTS – persona, kas ar savu radošo veikumu pilnveido novada, pilsētas, iestādes utt. darbību.
LABDARĪBA – dalība labdarības projektos, labdarības projektu īstenošana, labdarības ideju popularizēšana.
OGRE PASAULĒ – dalība starptautiskos pasākumos un Ogres vārda popularizēšana.
NO PAAUDZES PAAUDZĒ – vairāku paaudžu dalība kopienā, zināšanu un pieredzes nodošana.
PERSONĪBAS SPĒKS – persona, kas ar savu darbu un piemēru vairo nemateriālās kultūras nozīmi sabiedrībā.
KOLEKTĪVA ENĢELIS – persona, kas devusi ieguldījumu iestādes, kolektīva, uzņēmuma u.c. darbībā un attīstībā.
SASNIEGUMI – sasniegumi Latvijas un starptautiska mēroga kultūras notikumos.

“Mēs esam viens no lielākajiem kultūras centriem Latvijā, pašā Latvijas sirdī. Pēdējo gadu laikā ir audzis gan noorganizēto pasākumu, gan apmeklētāju skaits. Ogre ieņem arvien nozīmīgāku lomu Pierīgas un Latvijas kultūras dzīvē. Un vēlos uzsvērt, ka visa pamatā ir komanda, kuru vieno kopīgs mērķis un darba mīlestība. Un mēs esam liela un stipra komanda un tas ir centra lielākais spēks un atbalsts”, stāsta Antra Purviņa, Ogres novada Kultūras centra direktore.

Sestdien svinēt centra 30. jubileju aicnāti gan bijušie, gan esošie darbinieki, amatierkolektīvi un sadarbības partneri.