10. novembris 
13.00 Ogres novada Vēstures un mākslas muzejā
           Patriotisko rotu gatavošanas darbnīca
11. novembris
LĀČPLĒŠA DIENA
LATVIJAS ARMIJAI 100
16.00 Ogres Mākslas skolā
            Latvijas valsts identitātes stenda atklāšana
16.30 Ogres Mūzikas skolā
            Lāčplēša dienai veltīts skolas audzēkņu svētku koncerts
17.50 Pulcēšanās pie Strēlnieku piemiņas zīmes Daugavas krastā
18.00 Lāpu gājiens no Strēlnieku piemiņas zīmes Daugavas krastā uz Brāļu kapiem
18.15 Svinīgais brīdis pie Latvijas monumentālā karoga
           Svētku uzrunas. Latvijas valsts himna.
19.00 Gājiena noslēgums Brāļu kapos
           Karavīru godināšana un ziedu nolikšana. Zalves
18.00 – 23.00 Gaismas projekcijas uz Ogres novada domes ēkas
13. novembris 
19.00 ONKC Lielā zāle
           Filma DVĒSEĻU PUTENIS
           Pirms filmas tikšanās ar filmas radošo grupu
18. novembris
12.00 Ogres Evaņģēliski luteriskajā baznīcā
            Ekumēniskais valsts svētku dievkalpojums
18.00 ONKC Lielā zāle
            Latvijas proklamēšanas 101. gadadienai veltīts svētku koncerts
           Piedalās Ogres Mūzikas skolas audzēkņi un pasniedzēji
           Apbalvojumu Goda pilsonis un Gada ogrēnietis pasniegšana
-Bezmaksas ielūgumus lūgums izņemt ONKC kasē
20.00 Pie Ogres novada Domes ēkas UGUŅOŠANA
20. novembris 
19.00 ONKC Lielā zāle
            Svētku koncerts MANAI TAUTAI
Ogres Centrālā bibliotēka
Izstāde OGRES NOVADA LĀČPLĒŠA DIENAS KARA ORDEŅA KAVALIERI
Izstāde LATVJU TAUTA! SAVAM GODAM! TĒVZEMEI UN BRĪVĪBAI!
Pasākums tiks filmēts un fotografēts. Iegūtais materiāls tiks izmantots publicitātes vajadzībām.