Ņemot vērā, ka pēdējo nedēļu laikā Ogres un visas Latvijas sabiedrību pamatoti satrauca informācija par iespējamu nepilngadīgu personu iesaistīšanu netikla rakstura darbībās un iespējamo bijušā Ogres novada Kultūras centra (ONKC) kolektīvu vadītāja saistību ar notikušo, ONKC direktore Antra Purviņa norāda, ka par uzsākto kriminālprocesu uzzinājusi pēc sabiedrībā izskanējušās informācijas un personīgi vēršoties Valsts policijā. Policija informāciju, ka ir uzsākts kriminālprocess, apstiprināja, bet nesniedza informāciju ne par personu, ne citiem lietas apstākļiem. Policija norādīja, ka informāciju ONKC nesniedz, jo uzsāktajā kriminālprocesā ONKC nav iesaistītā persona.

“Es kā Ogres novada Kultūras centra vadītāja varu apliecināt, ka cilvēks, uz kuru šīs ierosinātās krimināllietas ietvaros krīt aizdomas, ir bijis manā pakļautībā esošs darbinieks. Pašlaik šis cilvēks ir iesniedzis atlūgumu, kuru es esmu apstiprinājusi. Darba tiesiskās attiecības izbeigtas ar 2018. gada 21. novembri.

Protams, arī man kā mātei un sievietei ikviens iespējams pāridarījums bērnam ir galēji nepieņemams, par ko vainīgajām personām ir jāsaņem visstingrākais sods. Tomēr vienlaikus es būšu pret jebkādām linča tiesas metodēm, tādēļ šobrīd neuzskatu par iespējamu paust nekādu subjektīvu viedokli par konkrētās lietas apstākļiem un tajā iesaistīto cilvēku iespējamo vainas vai atbildības pakāpi. Es nesatricināmi palieku pie ticības tiesiskumam un mūsu valsts spējai šo tiesiskumu ievērot visaugstākajiem standartiem atbilstošā līmenī,” uzsver A. Purviņa.

Pamatojoties uz Bērnu tiesību aizsardzības likuma 72. pantu ONKC Iekšlietu ministrijai lūgusi sniegt informāciju no Soda reģistra par visiem ONKC un struktūrvienību darbiniekiem.

Saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības likuma 70. pantu, ONKC izstrādāti iekšējās kārtības noteikumi Bērnu sūdzību iesniegšanas un izskatīšanas kārtība. To mērķis ir identificēt bērnu interešu aizskārumu vai apdraudējumu  un to novērst. Noteikumi pieejami ONKC mājas lapā.

Līdz šim ne mutiski, ne rakstiski pie ONKC vadības vai administrācijas nav vērsušies ne vecāki un bērni, ne kolektīvu pārstāvji par apdraudējumu vai aizskārumu bērniem.

Vienlaikus informējam, ka ONKC sadarbībā ar Ogres novada pašvaldības administrācijas darbiniekiem ir uzsācis iekšējo pārbaudi par personas datu izmantošanu ONKC darbībā, tostarp kolektīvu vadītājiem operatīvās saziņas nodrošināšanai kolektīva vajadzībām.