OGRESGALA TAUTAS NAMA VADĪTĀJU/KULTŪRAS PASĀKUMU ORGANIZATORU

Jums uzticēsim:

 • plānot, organizēt un vadīt Ogresgala Tautas nama darbu atbilstoši noteiktajām aģentūras darbības funkcijām, stratēģijai un mērķiem;
 • plānot, organizēt, veidot un vadīt dažāda žanra un satura kultūras un amatiermākslas kolektīvu kultūras un atpūtas pasākumus Ogresgala Tautas namā un pagastā;
 • rūpēties par Ogresgala Tautas nama amatiermākslas kolektīvu pasākumu mākslinieciskā līmeņa kvalitāti;
 • plānot un kontrolēt šiem mērķiem piešķirto līdzekļu izlietojumu;
 • vadīt citus radošos un tehniskos darbiniekus, risināt konflikta situācijas, deleģēt un koordinēt pienākumu izpildi, izmantojot savas zināšanas un līdera prasmes, spēju uzņemties atbildību par savas darbības rezultātiem;
 • efektīvi plānot un organizēt savu un citu iesaistīto personu darbu;
 • pārstāvēt Ogresgala Tautas namu darījumos ar citiem uzņēmumiem, organizācijām, iestādēm, ieskaitot pašvaldības un valsts institūcijas, un fiziskām personām;
 • analizēt Ogresgala Tautas nama darbību, identificēt problēmas un izstrādāt to risinājumus;
 • komunicēt un sadarboties ar plašsaziņas līdzekļiem;
 • sistemātiski sekot līdzi piedāvājuma un pieprasījuma izmaiņām un aktualitātēm kultūras jomā;
 • sagatavot Ogresgala Tautas nama gada darba plānus un izdevumu tāmes;
 • apkopot atskaites un sagatavot atskaites par Ogresgala Tautas nama darbu;
 • plānot un organizēt savu darbu, kā arī veikt citus darbus saskaņā ar vadības norādījumiem.

 Sagaidām:

 • Augstākā izglītība, vēlams humanitāro zinātņu vai kultūras jomā, un darba pieredze līdzvērtīgā amatā;
 • Valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī, svešvalodas: angļu un krievu valodas zināšanas sarunvalodas līmenī;
 • Ļoti labas iemaņas darbā ar datoru: datorprogrammas MS Word, MS Excel, PowerPoint;
 • Pieredze un zināšanas Dziesmu un deju svētku procesa koordinēšanā un vadībā;
 • Spēja organizēt savu darbu, strādāt komandā un uzņemties atbildību;
 • Vēlamās personības īpašības: precizitāte, strādīgums, godīgums, labas komunikācijas prasmes, radošās spējas, labs literārais stils rakstveidā un mutvārdos, augsta atbildības sajūta, vēlme un prasme sadarboties ar amatieru kolektīviem, citām iestādēm, organizācijām un mediju pārstāvjiem, kā arī spēja pārvarēt stresa situācijas.

Piedāvājam:

 • dinamisku darba vidi pašvaldības aģentūrā;
 • Iespēju realizēt savas idejas, profesionāli pilnveidoties un attīstīties;
 • stabilu atalgojumu un sociālās garantijas;
 • veselības apdrošināšanu;
 • darbam nepieciešamos kursus, seminārus;
 • atbildīgu un intensīvu darbu, zinošu kolēģu atbalstu.

Iesniegt nepieciešams CV un motivētu pieteikumu ar norādēm uz vismaz divām atsauksmēm.

Dokumentus sūtīt uz epasta adresi kulturascentrs@okc.lv ar norādi “pieteikums Ogresgala Tautas nama vadītājs”.

Pieteikumu termiņš: 25. februāris.