Galvenie darba pienākumi:

 • Nodrošināt Ogres novada pašvaldības iestādes “Ogres novada Kultūras centrs” (turpmāk – Iestāde) kases operāciju un grāmatvedības kārtošanu atbilstoši Latvijas Republikas (turpmāk – LR) normatīvo aktu prasībām.
 • Veikt sekojošu grāmatvedības posteņu pilnu uzskaiti, t.sk. inventarizāciju:
  • ilgtermiņa ieguldījumi t.sk. nemateriālie ieguldījumi un pamatlīdzekļi;
  • krājumi – materiāli, degviela, inventārs utml.;
  • avansa norēķini ar darbiniekiem;
  • kase;
  • saistības pret piegādātājiem un pakalpojumu sniedzējiem.
 • Uzraudzīt Iestādes pakalpojumu, materiālo vērtību un ilgtermiņa ieguldījumu iegādes noformēšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
 • Pārraudzīt un nodrošināt uzglabāšanas procesu skaidrajai naudai Iestādes kasē, izsniegtajiem darījumu reģistrācijas dokumentiem un rīkiem, problēmu gadījumos ziņot nodaļas vadītājam vai galvenajam grāmatvedim, Iestādes vadītājam.
 • Kārtot Iestādes grāmatvedības dokumentus un reģistrus atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
 • Darbs ar Biļešu paradīzes kasi un biļešu tirdzniecību.

Prasības kandidātiem:

 • Darba pieredze grāmatveža darbā
 • Augstākā izglītība vai vidējā profesionālā izglītība
 • Prasme analizēt informāciju, paredzēt un novērtēt riskus, prezentēt viedokli;
 • Izteikta analītiskā un stratēģiskā domāšana;
 • Iniciatīva, precizitāte, prasme patstāvīgi organizēt savu darbu, augsta atbildības sajūta.

Piedāvājam:

 • Atbildīgu un intensīvu darbu, zinošu kolēģu atbalstu, stabilu atalgojumu un sociālās garantijas.

Pretendentam jāiesniedz šādi dokumenti:

 • Motivēta pieteikuma vēstule;
 • Dzīvesgājuma apraksts (CV);
 • Izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas;

Amatam noteikta: 14 amata saime, 9 mēnešalgas grupa (bruto mēnešalga no 1010 līdz 1190 eiro)

Profesijas kods 4311 01

Motivētu pieteikuma vēstuli, CV, izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas ar norādi Ogres novada pašvaldības iestādes “Ogres novada Kultūras centrs” grāmatveža vakancei aicinām sūtīt elektroniski (e-pasta adrese: kulturascentrs@okc.lv) līdz 2022. gada 11. novembrim. Tālrunis uzziņām 65035950.

Informējam, ka pieteikuma dokumentā norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi atbilstoši fizisko personu datu aizsardzības regulējuma prasībām.