P/A “Ogres novada Kultūras centrs” izsludina pretendentu pieteikšanos sabiedrisko attiecību speciālista amatam (pilna darba slodze).

 

Darba pienākumi:

 • plānot, vadīt un koordinēt iestādes ārējo komunikāciju, reklāmas un mārketinga jautājumus;
 • nodrošināt, aktualizēt un pilnveidot iestādes mājas lapas saturu un sociālo tīklu kontus;
 • sadarboties ar plašsaziņas līdzekļiem – sagatavot aktuālo informāciju, atbildēt uz jautājumiem par iestādi un tās organizētajiem pasākumiem;
 • pārstāvēt iestādi dažāda mēroga pasākumos un plašsaziņas līdzekļos;
 • veikt mediju monitoringu, sabiedriskās domas aptaujas un pētījumus par iestādei svarīgiem jautājumiem;

 

Prasības pretendentiem:

 • augstākā izglītība (vēlama sabiedrisko attiecību jomā, humanitārajās vai sociālajās zinātnēs);
 • pieredze sabiedrisko attiecību speciālista vai žurnālista amatā;
 • pieredze sadarbībā ar Latvijas medijiem;
 • laba prasme formulēt viedokli mutvārdos un rakstveida;
 • teicamas saskarsmes, prezentācijas, komunikācijas un sadarbības prasmes;
 • pieredze informācijas atlasē, apstrādē, analīzē un preses relīžu veidošanā;
 • pieredze vizuālo un informatīvo materiālu noformēšanā mājas lapā;
 • valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī;
 • angļu valodas zināšanas un krievu valodas zināšanas saziņas līmenī;
 • zināšanas un iemaņas fotografēšanā un attēlu apstrādē;
 • zināšanas un prasmes informācijas un komunikāciju tehnoloģiju pielietošanā un sociālo tīklu mārketingā;
 • labas iemaņas darbā ar datoru un citu biroja tehniku;
 • sadarbības un organizatora prasmes, analītisku domāšanu, pašiniciatīvu,
 • precizitāte, atbildība un radošu ideju ģenerēšana;
 • efektīvi īstenotas sabiedrisko attiecību aktivitātes un iestādes reprezentācijas pasākumos;

Pretendentam piedāvājam:

 • dinamisku un radošu darbu profesionālu speciālistu komandā;
 • savstarpēju atbalstu, lai sasniegtu vislabāko rezultātu;
 • mūsdienu prasībām atbilstošus darba apstākļus;
 • iespēju pilnveidot profesionālo pieredzi;
 • sociālās garantijas;
 • darba alga pirms nodokļu nomaksas 850,00 eiro (profesijas kods 243208, amata saime 24, amata saimes līmenis II, mēnešalgas grupa 9);

 

Pretendentam jāiesniedz šādi dokumenti:

 • motivēta pieteikuma vēstule;
 • dzīvesgājuma apraksts (CV);
 • izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas;

 

Motivētu pieteikuma vēstuli, CV, izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas ar norādi „P/A “Ogres novada Kultūras centra” sabiedrisko attiecību speciālista vakancei” aicinām sūtīt elektroniski (e-pasta adrese: kulturascentrs@okc.lv) vai personīgi P/A “Ogres novada Kultūras centrs” 295. kabinetā, līdz 2019. gada 15. decembrim. Tālrunis uzziņām 65035950.