Uzsākot jauno sezonu, Ogres novada Kultūras centra amatiermākslas kolektīvi organizē esošo dalībnieku tikšanās, kā arī aicina  savam pulkam pievienoties jaunus dalībniekus.

Pulcējot dažādu vecumu dejotājus, dziedātājus, mūziķus, fotogrāfus, kā arī latviešu folkloras un lietišķās mākslas entuziastus, Ogres novada Kultūras centrā aktīvi darbojas 19 amatiermākslas kolektīvi.

Kolektīvu dalībnieki aktīvi iesaistās pilsētas kultūras dzīvē, pulcējas mēģinājumos un citās tikšanās reizēs, piedalās pasākumos un amatiermākslas kolektīvu skatēs,  kā arī vienkārši bauda kopā būšanas prieku.

Pirmās tikšanās un mēģinājumi paredzēti jau septembra sākumā, tāpēc aicinām ieskatīties mēģinājumu grafikā.