Septembrī, uzsākot jauno sezonu, Ogres novada Kultūras centra (ONKC) amatierkolektīvi organizē jauno dalībnieku uzņemšanu un  aicina uz pirmo nodarbību jau esošos kolektīvu dalībniekus.

ONKC aktīvi darbojas 21 amatiermākslas kolektīvs pulcējot dažādu vecumu dejotājus, dziedātājus, mūziķus, kā arī latviešu folkloras, foto un lietišķās mākslas entuziastus. Visas sezonas garumā kolektīvu dalībnieki aktīvi iesaistās pilsētas kultūras dzīvē, pulcējas mēģinājumos, piedalās pasākumos un amatiermākslas kolektīvu skatēs, kā arī vienkārši bauda kopā būšanas prieku.

Pirmās tikšanās un mēģinājumi paredzēti jau septembra sākumā, tāpēc aicinām ieskatīties mēģinājumu grafikā.