Septembrī darbu atsāk Ogres novada Kultūras centra (ONKC) amatierkolektīvi un organizē arī jauno dalībnieku uzņemšanu. Pirmās tikšanās jau paredzētas septembra sākumā.

Ogres novada Kultūras centrā darbojas 20 amatierkolektīvi – visa vecuma deju kolektīvi, sieviešu, senioru un jauktie kori, pūtēju orķestris, folkloras kopa, danču klubs, tautas teātris un studija, bērnu un jauniešu vokālā studija, kā arī tautas lietišķās mākslas studija.

Kolektīvi Vadītāji Uzņemšanas nodarbība Nodarbības Telpas
Ogres Kultūras centra jauktais koris OGRE Diriģents Jānis Zirnis, kormeistare Ineta Balode, kormeistars Jānis Kokins 04.09. 19.00 Otrdienās, ceturtdienās 19.00 Ogres Mūzikas skolas 50. klasē
Ogres  Kultūras centra jauniešu koris IMPULSS Diriģente Gunita Bičule 10.09. 18.00

 

Pirmdienās, trešdienās 19.15 Izstāžu zāle / Jaunā zāle
Ogres Kultūras centra jauktais koris GRĪVA Diriģente Evita Konuša un Marika Austruma 10.09. 19.00 Pirmdienās, trešdienās 19.00 Mazā zāle
Ogres novada Kultūras centra sieviešu koris RASA Diriģente Aira Birziņa, kormeistare Samanta Bernāte 18.09.  18.30 Otrdienās 19.00 Mazā zāle
Ogres novada Kultūras centra skolotāju kamerkoris Diriģente Ance Purmale, koncertmeistare Gunta Trasūne 11.09.  19.00 Otrdienās 19.00 Baltā zāle
Ogres novada Kultūras centra senioru jauktais koris ALTERA Diriģents Alvis Bērziņš 03.09.  16.00 Pirmdienās, ceturtdienās 16.00 Baltā zāle
Folkloras kopa ARTAVA Mākslinieciskais vadītājs Andris Kapusts 12.09.  16.00 Trešdienās 15.00 179. telpa
Kultūras centra jauniešu deju kolektīvs “Pīlādzītis” Mākslinieciskā vadītāja Mārīte Baltā, repetitore Kristīne Leja, koncertmeistare Brigita Zīmele

 

Par brīvajām vietām interesēties pie deju kolektīva vadītājas Mārītes Baltās, tel.26313555

04.09.
1.klašu grupa 14.00
3.klašu grupa 15.00
5.klašu grupa 16.00
7.klašu grupa 17.00
8.-9.klašu grupa 18.00
Jaunieši no 16 gadiem – C grupa 19.00

05.09.
2.klašu grupa 14.00
4.klašu grupa 15.00
6.klašu grupa 16.00
4 gadīgo grupa 17.00
5 gadīgo grupa 18.00
6 gadīgo grupa 19.00

Pirmdienās, piektdienās
2.klašu grupa 14.00
4.klašu grupa 15.00
6.klašu grupa 16.00
4 gadīgo grupa 17.00
5 gadīgo grupa 17.30
6 gadīgo grupa 18.30

Otrdienās, ceturtdienās
1.klašu grupa 14.00
3.klašu grupa 15.00
5.klašu grupa 16.00
7.klašu grupa 17.00
8.-9.klašu grupa 18.00
Jaunieši no 16 gadiem – C grupa 19.00

Skatuve / Jaunās zāle
Kultūras centra Tautas deju ansamblis OGRE Mākslinieciskais vadītājs Edgars Tabors, repetitors Igors Pavļeņins, koncertmeistars Guntars Kalnciems 03.09.  19.30 Pirmdienās, piektdienās 19.30 Skatuve / Deju zāle
Kultūras centra vidējās paaudzes deju kolektīvs RAKSTI Mākslinieciskais vadītājs Edgars Tabors, koncertmeistare Gunta Trasūne 04.09.  20.00 Otrdienās, ceturtdienās 20.00 Skatuve / Deju zāle
Kultūras centra vidējās paaudzes deju kolektīvs AIJA Mākslinieciskā vadītāja Aija Zepa, koncertmeistars Guntars Kalnciems 04.09.  20.00 Otrdienās, ceturtdienās 20.00 Jaunā zāle / Skatuve
Kultūras centra senioru deju kolektīvs OGRĒNIETIS Mākslinieciskā vadītāja Ināra Driksna, koncertmeistare Gunta Trasūne 12.09.  19.00 Trešdienās 19.00 Skatuve / Jaunā zāle
Senioru deju grupa ASTRAS Mākslinieciskā vadītāja Māra Gulbe 04.09.  12.15 Otrdienās, ceturtdienās 12.15 178. telpā
Ogres danču klubs Mākslinieciskais vadītājs Anārs Sviķis 03.09.   18.00 Pirmdienās 18.00 178. telpā
Ogres novada Kultūras centra pūtēju orķestris “Horizonts” Diriģents Tomass Kokamegi 12.09.  19.00 Trešdienās 19.00, svētdienās 16.00 323. PO Horizonts telpā
Bērnu un jauniešu vokālā studija SVILPASTES Mākslinieciskā vadītāja Ilze Miezere, horeogrāfe Ināra Arbidāne 28.09.  17.00 Pirmdienās, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās – sadalījums pa vecuma grupām. Mazā zāle
Ogres tautas lietišķās mākslas studija “Saiva” Mākslinieciskā vadītāja Santa Grīnberga 10.09.  17.00 Pirmdienās, trešdienās 17.00 179./178. TLMS SAIVA telpā
Ogres Tautas Teātris Režisors Jānis Kaijaks 17.09.  19.00 Pirmdienā, trešdienā, svētdienā Ogres Tautas Teātra telpās
Ogres Tautas Teātra studija Vadītāja Indra Tilaka 17.09.  19.00 Otrdienās, ceturtdienās 19.00 Ogres Tautas Teātra telpās
Ogres novada Kultūras centra vokālā grupa Anima Solla Mākslinieciskā vadītāja Mārīte Puriņa Sastāvs nokomplektēts