Godinot barikāžu dalībniekus un atceroties notikumus, kas ļāvuši izcīnīt brīvu un neatkarīgu valsti, 20. janvārī, 1991. gada barikāžu aizstāvju atceres dienā vairākas Ogres novada kultūras iestādes iededza piemiņas ugunskurus.

Ņemot vērā valstī noteiktos epidemioloģiskās drošības noteikumus, ap ugunskuriem netika pulcinātas ļaužu masas, taču Ogres novada iedzīvotājiem visa vakara garumā bija iespēja individuāli apmeklēt piemiņas vietas, lai atgrieztos atmiņās par kopības sajūtu, kas deva spēku nosargāt Latvijas neatkarību un nodotu tās jaunatnei, ļaujot šīm liecībām, pāriet no paaudzes paaudzē.