Turpinot aizvadītajā gadā aizsākot adventes koncertciklu, arī šogad Ogres novada Kultūras centrs (ONKC) aicināja uz bezmaksas adventes koncertiem Ogres dievnamos.

Otrajā adventē Ogres Evanģēliski luteriskajā draudzē bija iespēja baudīt koncertu “Baltā nakts”, piedaloties solistei Evijai Zālītei un ērģelniecei Ilonai Birģelei, kā arī ONKC koriem – jauktajam kori “Ogre” un Ogres skolotāju kamerkorim.

Aizvadītajā sestdienā, 16. decembrī, kad adventes vainagā dedzām jau trešo svecīti, uz Ziemassvēktu gaidīšanas koncertu ONKC aicināja Ogres Sv. Romas katoļu baznīcā koncertā “Es skaistu rozīt zinu…”. Šoreiz programmu veidoja Andis Klučnieks (flauta) un Ieva Saja (klavesīns), kā arī  ONKC kori – sieviešu koris “Rasa” un jauktais koris “Grīva”.

ONKC saka paldies sadarbibas partneriem, dievnamiem, kas svēktu gaidīšanas laikā sniedza iespēju apmeklēt koncertus. Paldies arī klausītājiem par skaistu kopā būšanu. Mūsu koriem un draugiem, kuri veidoja programmas, paldies projekta vadītajai Agnetai Krilovai – Bērziņai.