Viss, kas notiek, notiek uz labu. Šodien sakām Paldies Ogres Kultūras centra direktorei Antrai Purviņai. Atskatoties uz paveikto teju 5 gadu laikā, mēs varam lepoties ar atjaunotām Kultūras centra telpām – Lielo zāli, Mazo zāli, vestibiliem, Ogres Teātra telpu un, protams, daudzveidīgo un saturiski kvalitatīvo kultūras piedāvājumu.
Antra Purviņa šo amatu goprātīgi pildījusi kopš 2015. gada marta, un šodien, 23. janvārī, ir direktores pēdējā darba diena.
“Es vēlētos pateikt lielu Paldies Ogres Novada Pašvaldībai, visiem sadarbības partneriem, kolēģiem, amatiermākslas kolektīviem un to vadītājiem, visiem atbalstītājiem par sadarbību un uzticēšanos. Kopā mēs paveicām ļoti daudz!” atvadoties saka Kultūras centra direktore.