Balva ir augstākais apbalvojums kultūras nozarē Ogres novada pašvaldībā un ar to izsaka atzinību un novērtē Ogres novada pašvaldības iestāžu un pašvaldības amatiermākslas kolektīvu veikumu, spilgtākos notikumus Ogres novada kultūras dzīvē, valsts un starptautiskā mērogā.

Balvas mērķis ir atbalstīt nemateriālo kultūras mantojumu un veicināt mūžizglītību Ogres novadā, izsakot atzinību un apbalvojot apstiprinātos Balvas nominantus desmit konkursa nominācijās.

Balvu piešķir par Ogres novadā iepriekšējā kalendārā gadā notikušiem kultūras pasākumiem, kā arī Ogres novada pašvaldības iestāžu un pašvaldības amatiermākslas kolektīvu sasniegumiem Latvijas un starptautiskos konkursos. Kalendārais gads šo noteikumu izpratnē ir laika posms no 1. janvāra līdz 31. decembrim.

Balvu var piešķirt Ogres novada pašvaldības iestādēm, pašvaldības iestāžu darbiniekiem, pašvaldības amatiermākslas kolektīviem un to dalībniekiem, kā arī sadarbības partneriem (tai skaitā nevalstiskajām organizācijām), kas tika piesaistīti Ogres novada pašvaldības kultūras pasākuma īstenošanā.

Pieteikumu iesniegšana līdz 2018. gada 20. decembrim.

GADA BALVA KULTURA NOLIKUMS