Informējam, ka sakarā ar valstī izsludināto ārkārtējo stāvokli un to, ka ONKC kolektīvu mēģinājumi tika pārtraukti 12. martā, šomēnes maksa par nodarbībām būs mazāka nekā ierasts.