Koncertā piedalās: Ogres novada Kultūras centra deju kolektīvi VPDK Raksti, TDA Ogre, BJDK Pīlādzītis

Biļetes EUR 4, 3 ar Ogres novadnieka karti vai lietotnes kodu