Piedalās:

Pīlādzītis

Svilpastes

Altera

Ogres Tautas teātris

Teixma

Aivars Lūsis