10., 17., 24., 31. janvārī, 7., 14. februārī  plkst. 19.00 Ogresgala Tautas namā VESELA MUGURA – vingrošanas nodarbību cikls darbspējīgajiem.

Oveselība nodarbības organizē, īstenojot ESF projektu “Pasākumi veselības veicināšanai un slimību profilaksei Ogres novada iedzīvotājiem” (Nr.9.2.4.2/16/I/031).

Pieteikšanās obligāta Oveselība mājaslapā.