Piedalās Ogres novada Kultūras centra Ogres Skolotāju kamerkorisdiriģents Ivars Krauze, kormeistare Ance Purmale, koncertmeistare Gunta Trasūne

Rīgas Praktiskās estētikas skolas jauktais koris ANIMA MEAdiriģenti Ivars Krauze un Jēkabs Jančevskis, vokālā pedagoģe Luīze Anna Kalniņa

 

 

Pasākums tiks filmēts un fotografēts. Iegūtais materiāls tiks izmantots publicitātes vajadzībām.