TDA OGRE sadraudzības koncerts STĀSTS PAR DEJU

Koncertā piedalās:

LU TDA DANCIS

TDA GATVE

TDK BANGA

JDK ŪSIŅŠ

TDA RITENĪTIS

JDK AUSTRIS

BJDS PĪLĀDZĪTIS