11. augustā, plkst. 20.00
Pilsētas skvēra skatuve

RAUM

Koncerta apmeklējums bez maksas