4. augustā, plkst. 20.00
Pilsētas skvēra skatuve

PETERSONS BAND

Koncerta apmeklējums bez maksas