28. jūlijā, plkst. 20.00
Pilsētas skvēra skatuve

B OPTIMIST

Koncerta apmeklējums bez maksas