21. jūlijā, plkst. 20.00
Pilsētas skvēra skatuve

7 DĒLI

Koncerta apmeklējums bez maksas