R.A.D.I. projekta ietvaros – apmeklējums bez maksas