Bērnu deju kolektīva Pīlādzītis sadraudzības koncerts SANĀCIET SADANCOJIET

Piedalās deju kolektīvi:

“Zeltupīte” Ķeipene

“Spolītes” Ikšķile

“Mēmelīte” Bauska

“Gaida” Preiļi

“Liedags” Ventspils

Pasākums tiks filmēts un fotografēts. Iegūtais materiāls tiks izmantots publicitātes vajadzībām.