Koncerts, rotaļas, tirdziņš

Piedalās BJDK “Pīlādzītis”, BJVS “Svilpatses”, folkloras kopa “Artava”

 

Pasākums tiks filmēts un fotografēts. Iegūtais materiāls tiks izmantots publicitātes vajadzībām.