21. janvārī plkst. 18.00
ONKC Lielā zāle

ONKC Vidējās paaudzes deju kolektīva AIJA sadraudzības koncerts JAUNGADA SADANCIS

Koncertā dejos kolektīvi no Zemgales, Vidzemes, Sēlijas un Kurzemes

Biļetes EUR 4, 3 ar Ogres novadnieka karti vai lietotnes kodu