Sadraudzības koncerts 

Biļetes 4 EUR, 3 EUR Ogres novadnieka karti/lietotni

Pasākums tiks filmēts un fotografēts.
Iegūtais materiāls tiks izmantots publicitātes vajadzībām.