17. jūnijā Ogresgala pagasta svētki
Ogresgala Tradīciju parkā

  • Plkst. 17.00 lielās koka spēles
  • Plkst. 18.00 Ogresgala Tautas nama
  • amatiermākslas kolektīvu koncerts VIENĀ RAKSTĀ
  • Plkst. 20.00 Chris Noah akustiskais koncerts
  • Plkst. 21.30 zaļumballe, spēlē DŽEKI AR KOLU

Kopīgi baudīsim amatiermākslas kolektīvu koncertu un lustīgi pavadīsim  vakaru ballē