UZ VIENAS STĪGAS. A UNA CORDA
Līvija Akurātere
Ogres Teātra studijas dzejas uzvedums
Izrādes ilgums: 1h 15min (bez starpbrīža)

2019. gadā Ogres teātris ieguva pirmo Līvijas Akurāteres vārdā nosaukto izcilības balvu.

Kad 2022. gadā Cesvaines Kultūras veicināšanas biedrība izdeva Līvijai Akurāterei veltīto grāmatu “A una corda. Uz vienas stīgas”, grāmatā publicētie pašas teātra zinātnieces dažādos dzīves posmos rakstītie dzejoļi kļuva par iedvesmas avotu īpašam dzejas uzvedumam, iesaistot gan Ogres Teātra studijas dalībniekus, gan aktierus.

Teātra kritiķe, zinātniece, pedagoģe, rakstniece Līvija Akurātere (1925-2017) Latvijas kultūras vēsturē palikusi ar savu lielo un nesavtīgo teātra mīlestību, aristokrātisko smalkumu un neizsīkstošo enerģiju.

Līvijas Akurāteres devums teātra un kino kritikā saistāms ar neskaitāmām publikācijām periodikā un dažādos almanahos, teātra zinātnē – ar viņas sarakstītajām monogrāfijām, kas veltītas gan teātra mākslai, gan izciliem aktieriem (“Aktiermāksla latviešu teātrī” (1983), “Artūrs Filipsons” (1970), “Emīlija Viesture” (1976), “Gunārs Cilinskis” (1978) u.c.), bet pedagoģijā – ar saistošajām teātra vēstures lekcijām topošajiem aktieriem un režisoriem.

Savukārt īpaša bija Līvijas Akurāteres saikne ar amatierteātri – skatoties izrādes gandrīz vai ar aizturētu elpu, nelaižot garām ne mirkli no uz skatuves notiekošā, redzēto analizējot gudri, asprātīgi, dažkārt ironiski un dzēlīgi, taču ar tik lielu teātra mīlestību, ka neviens režisors vai aktieris uz viņu nespēja apvainoties. Un visi gribēja zināt, ko Līvija teica par izrādi. Savukārt amatierteātru ballēs vislielākā dejotāja bija tieši Līvija.

Režisors Jānis Kaijaks par uzveduma ieceri: “Līvijas rakstītie dzejoļi man neatraujami saistās ar viņas personību un laiku, kurā tie rakstīti. Tie ir kā dienasgrāmata, kurā fiksētas pārdomas un izjūtas, piedzīvojot Ulmaņlaiku un karu, pirmās simpātijas un draugu zaudējumu, krievu ienākšanu Latvijā, tālāk jau studiju gadus un tālāko ceļu… Šaubos, vai viņai pašai būtu ienācis prātā šos dzejoļus publicēt, jo dzejas forma jau bija tikai līdzeklis, kā izteikt katra konkrētā brīža izjūtas. Šie dzejoļi atklāj vēl kādu Līvijas Akurāteres personības šķautni, kuru tā neatklāja svešiem un kas ir kā apliecinājums Līvijas spēkam, jo, esot iekšā sava laika dzīves mutulī, strādājot tā saucamajā “ideoloģiskajā frontē”, viņa turēja savā sirdī brīvo Latviju un nepārstāja tai ticēt. Bez skaļiem vārdiem, bet tā, kā Līvija darīja visu – ar visu sirdi.”

Radošā komanda:
Režija, scenārijs – Jānis Kaijaks
Vizuālais noformējums – Ilze Kupča-Ziemele
Gaisma, skaņa – Mārtiņš Andersons, Austra Matveja
Radošā direktore – Ieva Rodiņa

Lomās: Ramona Rubene, Madara Juška-Grundberga, Ieva Mora, Juris Jurāns, Nauris Pinne, Mārtiņš Apsītis, Mārtiņš Mikožans, Elizabete Darge, Karmena Arbidāne, Anete Ance Auziņa, Lāsma Trukšāne, Madara Grasmane, Lienīte Audare, Emīlija Beate Bite, Anneva Zaļā, Annija Norberte, Anita Saukane, Astra Kolberga, Margarita Lutere, Sarmīte Krauze.