31. martā Ogres novada Kultūras centrā Lielajā Zālē
Ogres novada bērnu un jauniešu deju kolektīvu radošais koncerts/skate

1. daļa plkst. 15.30
2. daļa plkst. 19.00

Ieeja bez maksas

Koncerta 1. daļā piedalās bērnu deju kolektīvi:
DZĪTARIŅŠ 1.kl.
DZĪTARIŅŠ 2.kl.
DZĪTARIŅŠ 3.kl.
UPĪTE 1.-2.kl.
UPĪTE 3.-4.kl.
UPĪTE 5.-9.kl.
SPOLĪTES 6g.-1.kl.
SPOLĪTES 2.-3.kl.
VIZNĪTIS 1.-3.kl.
VIZNĪTIS 4.-6.kl.
PĪLĀDZĪTIS 1.-2.kl.
PĪLĀDZĪTIS 3.-4.kl.


Koncerta 2. daļā piedalās bērnu deju kolektīvi:
PĪLĀDZĪTIS 5.-6.kl.
PĪLĀDZĪTIS 7.-8.kl.
DZĪTARIŅŠ 4.-5.kl.
DZĪTARIŅŠ 6.-8.kl.
SPOLĪTES 4.-5.kl.
SPOLĪTES 6.-7.kl.
SIDRABIŅI 1-2.kl.
SIDRABIŅI 3.-4.kl.