11. novembrī LĀČPLĒŠA DIENA OGRĒ.

  • Plkst. 16.45 Pulcēšanās pie Strēlnieku piemiņas zīmes Daugavas krastā,
  • plkst. 17.00 Lāčplēša dienas lāpu gājiens no Strēlnieku piemiņas zīmes Daugavas krastā uz Brāļu kapiem,
  • plkst 17.15 Svinīgais brīdis pie Latvijas monumentālā karoga.