19.00 LĀPU GĀJIENS no Strēlnieku piemiņas zīmes Daugavas krastā uz Brāļu kapiem

19.30 svinīgais brīdis pie monumentālā Latvijas valsts karoga

20.00 gājiena noslēgums Brāļu kapos