Piedalās ONKC jauniešu koris IMPULSS un

ETNOSFĒRA (Kārlis Rudra Jirgens, Māris Čeičs, Jolanta Kalniņa)

 

Pasākums tiks filmēts un fotografēts. Iegūtais materiāls tiks izmantots publicitātes vajadzībām.