Ogres novada Kultūras centra VPDK   RAKSTI  /vadītājs Edgars Tabors/ sadraudzības koncerts.

TDA KALVE (Jelgava)
JDK STRAUTUGUNS (Ventspils)
TDA OGRE (Ogre)
BDK PĪLĀDZĪTIS (Ogre)
VPDK ZEPERI (Līgatne)
VPDK DIŽBRAMAŅI (Rīga)
VPDK LĪKSME (Daugavpils)
VPDK RAKSTI (Ogre)
Īpašie viesi – Ogres mūzikas skolas audzēkņi