Piedalīsies
Jumpravas folkloras kopa LIEPU LAIPA
Lielvārdes folkloras kopa JOSTA

Biļetes EUR 5, 4 ar Ogres novadnieka karti vai lietotnes kodu