ONKC Deju zālē DANČU VAKARS kopā ar OGRES DANČU KLUBU.

Spēlēs BRĪVIE DANČU MUZIKANTI.

Biļetes 5 eiro, 4 eiro ar Ogres novadnieka karti vai lietotnes kodu.