Sieviešu koris RASA un Madlienas Kultūras nama pūtēju orķestris MADLIENA

 

 

 

Pasākums tiks filmēts un fotografēts. Iegūtais materiāls tiks izmantots publicitātes vajadzībām.