4. maijā plkst. 15.00
Ciemupes Tautas namā

Baltā galdauta svētki
Komandu erudīcijas spēle PAR LATVIJU

Aicināts ikviens, kurš vēlas pārbaudīt savas zināšanas
Komandas būs iespējams nokomplektēt uz vietas

Līdzi jāņem pašu sarūpēts cienasts kopīga svētku galda klāšanai.