11. novembris
LĀČPLĒŠA DIENA
LATVIJAS ARMIJAI 100
16.00 Ogres Mākslas skolā
            Latvijas valsts identitātes stenda atklāšana
16.30 Ogres Mūzikas skolā
            Lāčplēša dienai veltīts skolas audzēkņu svētku koncerts
17.50 Pulcēšanās pie Strēlnieku piemiņas zīmes  Daugavas krastā
18.00 Lāpu gājiens no Strēlnieku piemiņas zīmes Daugavas krastā uz Brāļu kapiem
18.15 Svinīgais brīdis pie Latvijas monumentālā karoga
19.00 Gājiena noslēgums Brāļu kapos
Gaismas projekcijas uz Ogres novada Domes ēkas
Pasākums tiks filmēts un fotografēts. Iegūtais materiāls tiks izmantots publicitātes vajadzībām.