JDK “Pūpolītis” A grupa Augstākā pakāpe (61)

vadītāja Iluta Mistre, KN “Lielvārde”

 

TDA “Ogre” A grupa 1. pakāpe (58.6)

vadītājs Edgars Tabors, Ogres novada KC

 

JDK “Jumpraviņa” B grupa 1. pakāpe (54.9)

vadītāja  Aija Ērgle, Jumpravas KN

 

JDK “Ābeļzieds” B grupa 1. pakāpe (53.5)

vadītāja Egita Tontegode, Ogresgala TN

 

JDK “Spiets” B grupa 1. pakāpe (52.1)

vadītāja Ingrīda Eglīte, Lauberes KN

 

JDK “Spāre” B grupa 1. pakāpe (52.1)

vadītāja Aiga Jermaka, Suntažu KN

 

JDK “Pīlādzītis” C grupa Augstākā pakāpe (45)

vadītāja Mārīte Baltā, Ogres novada KC

 

JDK “Daina” C grupa 1. pakāpe (43.3)

vadītāja Agrita Kaužena, Madlienas KN

 

JDK “Solis” C grupa 1. pakāpe (40.6)

vadītāja Daira Dāle, Ogres tehnikums

 

JDK “Dzīpari” C grupa 1. pakāpe (40)

vadītāja Marta Dargiene, Ogres Valsts ģimnāzija

 

VPDK “Vēji” D grupa Augstākā pakāpe (55.5)

vadītāja Iluta Mistre, KN “Lielvārde”

 

VPDK “Raksti” D grupa Augstākā pakāpe (55.1)

vadītājs Edgars Tabors, Ogres novada KC

 

VPDK “Sunta” D grupa 1. pakāpe (52.9)

vadītāja Skadrīte Andževa, Suntažu KN

 

VPDK “Saime” D grupa 1. pakāpe (52.1)

vadītāja Aija Ērgle, Jumpravas KN

 

VPDK “Lāčplēsis” D grupa 1. pakāpe (50.2)

vadītājs Andris Koknevičs, KN “Lielvārde”

 

VPDK “Kadiķis” D1 grupa 1. pakāpe (48.5)

vadītājs Juris Čakāns, Ķeguma TN

 

VPDK “Dejotprieks” E grupa Augstākā pakāpe (45.8)

vadītāja Mārīte Petrovska, Birzgales TN

 

VPDK “Aija” E grupa 1. pakāpe (43.5)

vadītāja Aija Zepa, Ogres novada  KN

 

VPDK “Dandzis” E grupa 1. pakāpe (42.6)

vadītāja Ilze Jankuna, Ķeipenes TN

 

VPDK “Made” E grupa 1. pakāpe (42.3)

vadītāja Vineta Tumane, Madlienas TN

 

VPDK “Lustīgais” E grupa 1. pakāpe (41.2)

vadītājs Ervīns Kaužens, Lauberes KN

 

VPDK “Degsme” E grupa 3. pakāpe (34.3)

vadītāja Daiga Rosicka, Taurupes TN

 

VPDK “Līčupīte” E grupa 3. pakāpe (31)

vadītāja Ina Šīrone, Mazozoli

 

SDK “Ogrēnietis” F grupa Augstākā pakāpe (48.2)

vadītāja Ināra Driksna, Ogres novada KN

 

SDK “Ķegums” F grupa Augstākā pakāpe (47)

vadītājs Juris Driksna, Ķeguma TN

 

SDK “Suncele” F grupa 1. pakāpe (44.6)

vadītāja Skaidrīte Andževa, Suntažu TN

 

SDK “Lēdmane” F grupa 1. pakāpe (44.3)

vadītāja Agnese Lepse, Lēdmanes TN

 

SDK “Sumulda”  F grupa 1. pakāpe (42.5)

vadītāja Ilze Jankuna, Meņģeles TN

 

SDK “Veldze” F grupa 1. pakāpe (41.3)

vadītāja Inese Daugaviete, Ķeipenes TN

 

BDK “Ābolēni” bērnu grupa 1. pakāpe (40)

vadītāja Egita Tontegode, Ogresgala TN

 

BDK “Zeltupīte” bērnu grupa 2. pakāpe

vadītāja Agnese Lepse, Ķeipenes TN

Deju skates rezultāti